Skip to main content

AsteroidOS మీరు దీని గురించి విన్నారా..?


కొంతకాలం indecision మరియు implimation తరువాత, స్మార్ట్ వాచెస్ వారి ప్రాముఖ్యత స్థానాన్ని సాధించి, పెరుగుతున్న ప్రత్యామ్నాయం. హార్డ్వేర్ రంగంలో ప్రతిపాదనలు వైవిధ్యంగా ఉంటే మరియు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ రంగంలో అనేక తయారీదారులు WearOS మరియు watchOS కి పరిమితం. ఇది ఇప్పుడు AsteroidOS రాకతో మార్చబడింది. ఒక స్మార్ట్ వాచ్ యొక్క ముఖ్యమైనparts దాని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. టెక్ మార్కెట్ giant గూగుల్ మరియు టెక్ giant యాపిల్ ఈ మార్కెట్ యొక్క ప్రధాన drivers WearOS మరియు watchOS లతో ఉన్నాయి. మాజీ ఓపెన్ మరియు ఏ తయారీదారు అందుబాటులో ఉంటే, రెండో తరువాతి వర్తించదు.


ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రంలో ఉంది, ఇది ఇప్పుడు ఆస్టెరోయిడోస్ యొక్క ఓపెన్ మరియు అంకితమైన వెర్షన్ smart watches యొక్క మొట్టమొదటి వెర్షన్లో ఉంది, ఇది 2015 నుండి develop చేయబడుతోంది.

ఒక ఓపెన్ సోర్స్ తత్వశాస్త్రం మరియు ఎప్పుడు పెరుగుతున్న కమ్యూనిటీ, AsteroidOS ఒక సహజ పరిపక్వత సాధిస్తుంది మరియు పాత స్మార్ట్ వాచ్ వారికి ఆదర్శ ప్రతిపాదన చేస్తుంది, అందువలన మరింత OS redesign అందుకుంటారు, లేదా మరింత ఓపెన్ సిస్టమ్ కోసం చూస్తున్న ఇది.

ప్రస్తుతానికి, AsteroidOS అప్లికేషన్ సమర్పణ ఇప్పటికీ పరిమితం, ఇంకా ఇది స్మార్ట్ఫోన్ నోటిఫికేషన్లు, వాతావరణం, క్యాలెండర్, అలారంస్, టైమర్ మరియు సంగీత నియంత్రణలతో బాగా అమర్చబడి ఉంది.
దీని కోసం, Android కోసం ప్రత్యేకమైన application ఉంది, ఇది ఇప్పుడు మద్దతిచ్చే ఏకైక వ్యవస్థ. ఇంకా iOS సంస్కరణను రూపొందించడానికి ఎటువంటి ప్రసిద్ధ ప్రణాళికలు లేవు.
AsteroidOS యొక్క సృష్టికర్తలు తమ వేదికను స్మార్ట్ వాచీల యొక్క ఒక ఆసక్తికరమైన సెట్గా మార్చగలిగారు.
LG G వాచ్, LG G వాచ్ R, ఆసుస్ Zenwatch 1, ఆసుస్ Zenwatch 2, ఆసుస్ Zenwatch 3 మరియు సోనీ Smartwatch 3 ఉన్నాయి.


AsteroidOS పూర్తిగా ఇన్స్టాల్ లేదా Android వేర్ సమాంతరంగా, మరియు ఈ సంస్థాపనకు వివరణాత్మక సూచనలను ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
సృష్టికర్తల యొక్క ప్రాధమిక ఆలోచన చాలామంది పరికరాలకు మద్దతును మరియు ప్రత్యేకించి, AsteroidOS ను team తెరిచే విధంగా ఉంటుంది, తద్వారా ఈ నూతన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క విజయానికి హామీనిచ్చే applications సృష్టించవచ్చు.

Also Read

NEW EMOJI`S IN WHATSAPP, FACEBOOK, MESSANGER.

NEW EMOJI`S IN WHATSAPP, FACEBOOK, MESSANGER.
BY SUNILKUMAR CHOUDARI

WhatsApp -has rolled out a brand new set of emoji to some users.   This is the first time the messaging app has designed its own. Until now, it had used Apple’s emoji on both Android and iOS versions of the app.  WhatsApp’s redesigned emoji have, however, clearly been inspired by Apple’s.
On the whole, WhatsApp’s versions look slightly bolder and more cartoonish, but in most cases, the differences between them are minimal.  The water pistol has turned from green to orange, for instance, and the new poo emoji looks slightly plumper than the old one. That can be seen as a positive, though, as users’ favourites will still be instantly recognisable . 
Emojipedia-which spotted the new emoji first, goes as far as saying: “It appears that the brief for this project may have been ‘take Apple's emojis, and change them enough so we can call them our own.’” 
That said, WhatsApp has introduced a number of emoji that aren’t yet avail…

how to change folders colours in windows

            Change folder colors in Windows
BY SUNILKUMAR CHOUDARI

Ever get tired seeing a sea of yellow folders on your machine ? Whether you like different colors, folder organization or just plain customization, there would have come a time when you would’ve gotten bored with the monotonous nature of the windows explorer. Mac OS fortunately allows its users to make changes to folders, but Windows lacks it. Fortunately for us though, we live in the internet age. So when users asked for a way to change folder colors and style, Microsoft may not have heard, but quite a few other people did. Quite a few software now exist, that will let you change the color and style of the folder icons. Today, we show you one of these – Folderico.


First thing you’ll need, is the software itself. You can download it from the following   Once downloaded, unzip the file. Once it is installed successfully. Click on Finish Button then go to Folderico folder and double click on folderico.exe file.

WhatsApp is building a local team as part of steps to check fake news circulation.

Fake news, which recently circulates through Whatsapp, has lost many lives across the country. We have seen all the suspicions of what's true and what has been found to be false in many parts of the country. The Department of Information Technology has strongly warned Whatsapp that the Fake News should not be circumvented by Whatsapp.
However, Watsap has not been able to do anything better than ever before, forwards to have a Forwarded label, forwards and forwarding messages to newsletters across the country, limiting only one to five. On the other hand, Whatsapp officials have revealed that a special team will be set up to monitor Indian activities in view of the pressure coming from the government.
Whatsapp is currently going to create two posts, Head of India and Head of Policy. Thereafter, some of them will have a chance to be appointed. But the Indian government strongly demands the Whatsap company to provide a way to get a watched message from where it started. Only then is th…

WHAT IS KERNAL(OPERATING SYSTEM IN SYSTEMS) & DIFFERENT KIND OF KERNALS AND ITS FUNCTIONS.

WHAT IS KERNAL(OPERATING SYSTEM IN SYSTEMS)AND DIFFERENT KIND OF KERNALS AND ITS FUNCTIONS.-BY SUNILKUMAR CHOUDARI

A kernel is the core component of an operating system. Using interprocess communication and system calls, it acts as a bridge between applications and the data processing performed at the hardware level.

When an operating system is loaded into memory, the kernel loads first and remains in memory until the operating system is shut down again. The kernel is responsible for low-level tasks such as disk management, task management and memory management.
A computer kernel interfaces between the three major computer hardware components, providing services between the application/user interface and the CPU, memory and other hardware I/O devices.

The kernel provides and manages computer resources, allowing other programs to run and use these resources. The kernel also sets up memory address space for applications, loads files with application code into memory, sets up the execution…

HOW TO RESET BIOS SETTINGS.?

sunilumar choudariHow to reset BIOS settings to default on your computer.?
BIOS which is called as the Basic Input and Output System is the basic system behind our PCs and laptops booting process. Our systems very normally and casually perform the boot process every time we switch on our devices. But what if something corrupts this process and prohibits our system from booting, this may turn into a terrifying problem as you don’t actually know how to proceed when your computer doesn’t start at all. There may be a number of reasons for this problem, and if you ever happen to encounter this kind of a situation, here are the simple steps that you can try to reset your BIOS settings
You need to turn on the computer first and then keep on tapping either F2, F12, or delete key to access the BIOS or UEFI. UEFI is the newer version of BIOSand it offersOnce you see that open, you can see the option Setup Defaults at the bottom, click F9 which works many PCs, then it will ask for confirmation, …